Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο (ΒΙΝΤΕΟ)

Φωτιά τώρα:  Ανε­ξέ­λεγ­κτη μαί­νε­ται η μεγά­λη πυρ­κα­γιά που ξεσπα­σε λίγο μετά τις 4 το μεση­μέ­ρι στην περιο­χή Βολί­μες Ζακύνθου.

Για τον έλεγ­χο και την κατά­σβε­ση της επι­χει­ρούν 51 πυρο­σβέ­στες με 16 οχή­μα­τα, δύο πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, ενώ από αέρος επι­χει­ρούν έξι πυρο­σβε­στι­κά αερο­σκά­φη και δύο ελι­κό­πτε­ρα ωστό­σο οι δυνα­τοί άνε­μοι δυσκο­λεύ­ουν το έργο των πυρο­σβε­στι­κών δυνάμεων.

Οι αρχές της Ζακύν­θου εξε­τά­ζουν το ενδε­χό­με­νο εκκέ­νω­σης του χωριού, καθώς οι συν­θή­κες όσο περ­νά η ώρα γίνο­νται πιο δύσκολες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο