Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά τώρα: Τρία μέτωπα στην Ηλεία ένα στη Βόρεια Εύβοια

Μια ακό­μη φωτιά είναι σε εξέ­λι­ξη αργά το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής στην περιο­χή Γιάλ­τρα, στη Βόρεια Εύβοια, ενώ τρία είναι τα μέτω­πα στην Ηλεία, καθώς μετά τον Πύρ­γο και την Σπιάν­τζα, νέα πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε έξω από το χωριό Σταματελαίικα.

Όσον αφο­ρά στη Βόρεια Εύβοια, η πυρ­κα­γιά καί­ει δασι­κή έκτα­ση, σε δύσβα­το σημείο, μακριά από σπίτια.

Για την κατά­σβε­σή της, έχουν σπεύ­σει δύο αερο­σκά­φη PZL, 23 πυρο­σβέ­στες με 7 οχή­μα­τα και μια ομά­δα πεζο­πό­ρου τμήματος.

Τριπλό μέτωπο στην Ηλεία

Νέο μέτω­πο ξέσπα­σε γύρω στις 5 το από­γευ­μα έξω από το χωριό Στα­μα­τε­λαί­ι­κα στην Ηλεία.

Η πυρ­κα­γιά καί­ει σε αγρο­τι­κή – γεωρ­γι­κή έκτα­ση και όπως όλα δεί­χνουν δεν απει­λεί­ται κάποιος οικι­σμός καθώς η φωτιά είναι έξω από το χωριό.

Στο σημείο επι­χει­ρούν 25 πυρο­σβέ­στες με 6 οχή­μα­τα, 2 πεζο­πό­ρα και 2 αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, εξα­κο­λου­θούν και μαί­νο­νται δύο πυρ­κα­γιές στον Πύρ­γο και τη Σπιάν­τζα Ηλείας.

Όσον αφο­ρά στη φωτιά στον Πύρ­γο, βρί­σκε­ται πλη­σί­ον του δημο­τι­κού γηπέ­δου της πόλης και καί­ει σε χαμη­λή βλά­στη­ση κοντά σε αστι­κό ιστό.

Στην περιο­χή αυτή επι­χει­ρούν 43 πυρο­σβέ­στες με 15 οχή­μα­τα, 2 πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα και 2 ελικόπτερα.

Το δεύ­τε­ρο μέτω­πο βρί­σκε­ται στη Σπιάν­τζα Ηλεί­ας, σε παρα­θα­λάσ­σια περιο­χή, έξω από τον οικι­σμό. Η πυρ­κα­γιά καί­ει καλά­μια σε χορ­το­λι­βα­δι­κή έκταση.

Στο σημείο επι­χει­ρούν 19 πυρο­σβέ­στες, 2 πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, 3 οχή­μα­τα και 2 αεροσκάφη.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο