Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτια τώρα: Μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο -

Μεγά­λη πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε σήμε­ρα, γύρω στις 10:00, από άγνω­στη μέχρι στιγ­μής αιτία, στην περιο­χή των Βαβύ­λων της κεντρι­κής Χίου. Πριν από λίγο, λόγω της έντα­σης των ανέ­μων και του μεγέ­θους της φωτιάς, δόθη­κε εντο­λή εκκέ­νω­σης των οικι­σμών Θολο­πο­τά­μι και Σκλαβιά.

Στα τρία μέτω­πα της φωτιάς βρί­σκο­νται πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις και εθε­λο­ντές, ενώ ανα­μέ­νο­νται στη Χίο τέσ­σε­ρα ελι­κό­πτε­ρα και δύο πυρο­σβε­στι­κά αερο­σκά­φη τύπου Καναντέρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο