Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φώτης Αγγουλές: «Δε σε λησμονώ» (Για έναν Κύπριο αγωνιστή της Λευτεριάς)

 

Σ’ έναν αγω­νι­στή της Λευτεριάς
στην Κύπρο
που τον πηγαί­να­νε για εκτέλεση

Σ’ είδα μονά­χα μια στιγ­μή, μα δεν σε λησμονώ,

εχει η καρ­διά μου τη γλυ­κιάν εικό­να σου κρατήσει,

ήσουν πεφτά­στρι, μια βρα­διά που πέφτει απ’ τον ουρανό

και πού σκορ­πί­ζει γύρω του, μια λάμ­ψη πριν να σβήσει.

Σ’ είδα μονά­χα μια στιγ­μή. Σε πήγαι­ναν για κει…

Κι εσύ, φυσού­σες στις ψυχές την πίστη, όλο το δρόμο

κι είχες μια σπί­θα στη ματιά, απ’ τη φωτιά που καί­ει τον κόσμο.

Σ’ είδα μονά­χα μια στιγ­μή, σε μια στρο­φή μιας δίνης,

και σ’ άρπα­ξα και σ’ έκλει­σα μες της ψυχής μου τ’ άδυτα

τον δρό­μο να μου δείχνεις.

Φώτης Αγγου­λές: Ποι­η­τής και παλι­κά­ρι – Εργά­της και στοχαστής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο