Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χάλκινο μετάλλιο η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου

“Χάλ­κι­νη” στο τεχνι­κό σόλο της καλ­λι­τε­χνι­κής κολύμ­βη­σης στο Παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα υγρού στί­βου της Βου­δα­πέ­στης, ανα­δεί­χτη­κε η Ευαγ­γε­λία Πλατανιώτη.

Η 27χρονη  πρω­τα­θλή­τρια ήταν εξαι­ρε­τι­κή και βαθ­μο­λο­γή­θη­κε το πρό­γραμ­μά της με 89.5110. Το χρυ­σό μετάλ­λιο πήγε στην Γιου­κί­κο Ινούι από την Ιαπω­νία, ενώ στο δεύ­τε­ρο σκα­λί του βάθρου βρέ­θη­κε η Μάρ­τα Φιε­ντι­να από την Ουκρανία.

Πρό­κει­ται για το 15ο μετάλ­λιο της χώρας μας σε Παγκό­σμια υγρού στί­βου και το πρώ­το που κατα­κτά στην καλ­λι­τε­χνι­κή κολύμβηση.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο