Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Χάρτινος πύργος» η ESL: Δεύτερες σκέψεις από Τσέλσι, Σίτι, Μπάρτσα, έκτακτη σύσκεψη των «12» για οριστικές αποφάσεις

Δεν πέρα­σαν ούτε δύο 24ωρα από την ανα­κοί­νω­ση των 12 κορυ­φαί­ων κλαμπ για τη δημιουρ­γία της European Super League και είναι πάρα πολύ πιθα­νό το εγχεί­ρη­μα αυτό να μην προχωρήσει!

Οι αντι­δρά­σεις των οπα­δών των ομά­δων που απο­φά­σι­σαν να δια­χω­ρί­σουν τις θέσεις τους από τις UEFA/FIFA και να φτιά­ξουν τη δική τους Λίγκα, αλλά και το παγκό­σμιο μέτω­πο αντι­δρά­σε­ων που ξέσπα­σε στο άκου­σμα της από­φα­σης για την ESL, ανα­γκά­ζουν τις ομά­δες να κάνουν… δεύ­τε­ρες σκέψεις.

Όπως μετέ­δω­σαν τα βρε­τα­νι­κά ΜΜΕ, Τσέλ­σι και Μάν­τσε­στερ Σίτι φέρο­νται ετοι­μες ν΄ απο­χω­ρή­σουν από τους «12», λόγω των αντι­δρά­σε­ων των οπα­δών τους, ενώ με δήλω­σή του ο πρό­ε­δρος της Μπαρ­τσε­λό­να, Ζουάν Λσπόρ­τα, τόνι­σε ότι ο σύλ­λο­γος ανή­κει στα μέλη του και θέτει το θέμα σε ψηφοφορία.

Μετά την Τσέλ­σι, που ήταν η πρώ­τη που εκδή­λω­σε την επι­θυ­μία να μην εντα­χθεί στο νέο σχέ­διο, η «Telegraph» ανέ­φε­ρε πως και η Μάν­τσε­στερ Σίτι είναι έτοι­μη και αυτή να πει πρό­ω­ρο «αντίο».

Παράλ­λη­λα την ίδια ώρα ο Λαπόρ­τα με νέες του δηλώ­σεις γνστο­ποί­η­σε ότι για τη συμ­με­το­χή ή μη της Μπαρ­τσε­λό­να θα απο­φα­σί­στουν τα μέλη της, μέσα από την ψηφο­φο­ρία που θα γίνει. Επί­σης και η Ατλέ­τι­κο δεί­χνει πως δεν θ΄ ακολουθήσει.

Τα διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης μετα­δί­δουν ότι γι΄ από­ψε έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί έκτα­κτη σύσκε­ψη των 12 κλαμπ προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σουν για τις κινή­σεις που θ΄ ακολουθήσουν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο