Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χένρι Κίσινγκερ: Οι ΗΠΑ βρίσκονται στο χείλος του πολέμου με Ρωσία και Κίνα

Η Ουά­σιγ­κτον βρί­σκε­ται στο χεί­λος του πολέ­μου με τη Μόσχα και το Πεκί­νο, εκτι­μά ο πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Χέν­ρι Κίσιν­γκερ σε συνέ­ντευ­ξή του στην αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Wall Street Journal». 

Ο 99χρονος πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν ευθύ­νη για τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, τον οποίο ως ένα βαθ­μό τον προκάλεσε.

Δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «είμα­στε στο χεί­λος του πολέ­μου με τη Ρωσία και την Κίνα για θέμα­τα που εν μέρει δημιουρ­γή­σα­με, χωρίς καμία ιδέα για το πώς θα τελειώ­σει αυτό ή σε τι υπο­τί­θε­ται ότι θα οδη­γή­σει».

Εκτι­μά ότι η Ουά­σιγ­κτον δεν είναι σε θέση να «σπά­σει» τη συμ­μα­χία της Ρωσί­ας και της Κίνας.

Ανέ­φε­ρε ότι «δεν μπο­ρείς να πεις τώρα ότι θα τους χωρί­σου­με και θα τους στρέ­ψου­με ο ένας ενα­ντί­ον του άλλου. Το μόνο που μπο­ρείς να κάνεις είναι να μην επι­τα­χύ­νεις τις εντά­σεις και να δημιουρ­γή­σεις επι­λο­γές, και για αυτό πρέ­πει να έχεις κάποιο σκοπό».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο