Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χαμένοι παράδεισοι (Με αφορμή την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου…)

Αντί­πα­λοι του χτες
με φορε­σιές καινούργιες
καρ­φιά στο σώμα μας
προ­σθέ­σα­νε κι άλλα

Σκλη­ρός αδιά­κο­πος ανήφορος
που τελειω­μό δεν έχει
μετρώ­ντας συνε­χώς απώλειες
χωρίς επιστροφή

Χαμέ­νους παραδείσους
μην προσ­δο­κάς στη γη ετούτη
η προ­σμο­νή τους δυστυχώς
σκο­τώ­νει την ελπίδα

Ανα­βο­λές αντίστασης
μόνο κακό προσφέρουν
ο δρό­μος για την κόλαση
μ’αυτές είναι στρωμένος

«ΚΛΕΙΩ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο