ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΑΖΩΝ- ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

Γράφει η Άννεκε Ιωαννάτου // Από πολύ παλαιά στοχαστές, φιλόσοφοι και πολιτικοί ασχολήθηκαν με τις έννοιες λαός, όχλος, μάζα που σε πολλές περιπτώσεις τις ταύτιζαν. Η μάζα θεωρούνταν σχεδόν πάντα η τυφλά και παρορμητικά δρούσα χαμηλού πνευματικού επιπέδου δύναμη που δεν ήταν ποτέ στο προσκήνιο της ιστορίας, διότι οι ιστοριογράφοι έλεγαν ότι η ιστορία διαμορφώνεται αποκλειστικά από … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΑΖΩΝ- ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (Α’ ΜΕΡΟΣ).