Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιονίζει στην Αττική — Άσπρισαν οι συνοικίες — Χιόνι και στο κέντρο της Αθήνας (ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ)

Χιο­νί­ζει στους περισ­σό­τε­ρους δήμους της Αττι­κής, ενώ τα βόρεια του νομού έχουν ήδη καλυ­φθεί με χιό­νι. Πυκνή χιο­νό­πτω­ση σημειώ­νε­ται και στο κέντρο της Αθή­νας. Ήδη σε Καπαν­δρί­τι, Άγιο Στέ­φα­νο και Θρα­κο­μα­κε­δό­νες το έχει «στρώ­σει».

Προ­σο­χή απαι­τεί­ται στην εθνι­κή οδό μετά την Βαρυμπόμπη.

Κλει­στή παρα­μέ­νει από χθες η Λεω­φό­ρο Πάρ­νη­θας και στα δύο ρεύ­μα­τα της κυκλο­φο­ρί­ας από το τελε­φε­ρίκ και πάνω, ενώ σύμ­φω­να με την Τρο­χαία, το πρωί της Δευ­τέ­ρας, 24 Ιανουα­ρί­ου, η κυκλο­φο­ρία διε­ξά­γε­ται κανο­νι­κά σε όλους τους δρό­μους της Αττι­κής που είχε δια­κο­πεί χθες λόγω της κακο­και­ρί­ας «Ελπί­δα».

Επί­σης, ισχύ­ει η απα­γό­ρευ­ση κίνη­σης των φορ­τη­γών στην παλαιά ΕΟ Αθη­νών- Θηβών από το ύψος του πρα­τη­ρί­ου καυ­σί­μων «Cyclon» στο ρεύ­μα προς Θήβα.

Πηγή: 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο