Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Χρυσός» ο Πετρούνιας στη Μελβούρνη, ένα βήμα πιο κοντά στο Τόκιο

Το πρώ­το από τα τρία… βήμα­τα που χρειά­ζε­ται, προ­κει­μέ­νου να πάρει το «εισι­τή­ριο» για τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο, έκα­νε σήμε­ρα (22/2) ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας. Και αυτό για­τί ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο πήρε με άνε­ση την πρώ­τη θέση στον τελι­κό των κρί­κων, στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής που διε­ξά­γε­ται στη Μελ­βούρ­νη, συγκε­ντρώ­νο­ντας 15,066 βαθ­μούς. O «άρχο­ντας των κρί­κων» άφη­σε στη δεύ­τε­ρη θέση του τελι­κού τον Ιρα­νό Μαχντί Άχμαντ Κοχά­νι (14,500 βαθ­μοί), ενώ την τριά­δα του βάθρου συμπλή­ρω­σε ο Αιγύ­πτιος Αλί Ζαχράν (14,200 βαθμοί).

Μετά το απο­τέ­λε­σμα αυτό, ο Έλλη­νας γυμνα­στής χρειά­ζε­ται το χρυ­σό μετάλ­λιο και στα δύο Παγκό­σμια Κύπελ­λα του Μαρ­τί­ου, προ­κει­μέ­νου να ισο­φα­ρί­σει τη συγκο­μι­δή του Κινέ­ζου Γιανγκ Λιου και να τον «εκθρο­νί­σει» από την κορυ­φή της παγκό­σμιας κατάταξης..

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο