Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χτες απειλές από τον Ερντογάν, σήμερα μαζικές παραβιάσεις

Δέκα τουρ­κι­κά αερο­σκά­φη F‑16 παρα­βί­α­σαν τον ελλη­νι­κό ενα­έ­ριο χώρο στο Αιγαίο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τα F‑16 της Αγκυ­ρας εισήλ­θαν στον ενα­έ­ριο χώρο της Ελλά­δας στο βόρειο και κεντρο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι χτες ο Ερντο­γάν εκτό­ξευ­σε απει­λές στην Ελλά­δα ‑με ανα­φο­ρά στη Μιρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή- επα­να­φέ­ρο­ντας το σύνο­λο των αιτιά­σε­ων της Τουρκίας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο