Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χτύπησαν και λήστεψαν αλλοδαπό YouTuber έξω από το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»

Θύμα ξυλο­δαρ­μού και ληστεί­ας έπε­σε χθες έξω από το στά­διο Γ. Καραϊ­σκά­κης, λίγο πριν τον αγώ­να Ολυ­μπια­κός-Φράι­μπουργκ, ενας δημο­φι­λής Νοτιο­κο­ρε­ά­της YouTuber ο οποί­ος εκεί­νη την στιγ­μή έκα­νε live για το κανά­λι του στην δια­δι­κτυα­κή πλατφόρμα.

Στο βίντεο, το οποίο ανέ­βη­κε στο δια­δί­κτυο, φαί­νο­νται άγνω­στοι (πιθα­νόν οπα­δοί των ερυ­θρο­λεύ­κων) να επι­τί­θε­νται με μανία στον Νοτιο­κο­ρέ­α­τη, χτυ­πώ­ντας τον άγρια. Ένας από αυτούς μάλι­στα ακού­γε­ται να φωνά­ζει «μην τον βαρά­τε, στις τσέ­πες», δίνο­ντας το σύν­θη­μα για τον ληστέψουν.

Στο τέλος, οι άγνω­στοι του πήραν την τσά­ντα και το κινη­τό και έφυ­γαν τρέχοντας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο