Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψεκασμένοι Έλληνες

Όπως δεν είναι απα­ραί­τη­το να ψηφί­ζει κανείς χρυ­σή αυγή, για να είναι φασί­στας, έτσι δεν χρειά­ζε­ται να είναι και με τους ανελ, για να λογί­ζε­ται ή να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται σαν ψεκασμένος.

Εντά­ξει, μπο­ρεί ο χαϊ­κά­λης να κινεί­ται ενί­ο­τε στα όρια της φαι­δρό­τη­τας, αλλά που δια­φέ­ρει ποιο­τι­κά δηλ ο καφε­τζό­που­λος, για να τον εγκα­λεί; Ποια είναι τα τεκ­μή­ρια πολι­τι­κής σοβα­ρό­τη­τας ενός αναρ­χο­πα­σό­κου, που πήγε με το γιωρ­γά­κη, τους οικο­λό­γους, τώρα με το ποτά­μι αν δεν κάνω λάθος, που­λώ­ντας φού­μα­ρα για πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη και ομό­χρω­μα άλογα;

Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο