Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψηφίζεις ΔΑΠ, σου βγαίνει Ναζί του Κασιδιάρη!

Οι ιδεολογικοί και πολιτικοί δεσμοί αίματος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ με την ακροδεξιά και τον φασισμό δεν κρύβονται.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα ο Δ. Κυρι­λί­δης, άλλο­τε στέ­λε­χος της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ που σήμε­ρα βρί­σκε­ται στο φασι­στι­κό μόρ­φω­μα του κατα­δι­κα­σμέ­νου Ναζί Κασιδιάρη!

Γι’ αυτό στις 18 Μαΐ­ου οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες πρέ­πει να «μαυ­ρί­σουν» την ΔΑΠ, να δώσουν μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και στην κυβερ­νη­τι­κή της παρά­τα­ξη που έχει φασι­στα­ριά στα ψηφο­δέλ­τια της! 

ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ!

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο