Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλα στο σοσιαλισμό…

Ο Χαϊ­κά­λης καταγ­γέλ­λει από­πει­ρα χρη­μα­τι­σμού του (έχει και σοβα­ρά οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα… λέει)… ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώ­τη στιγ­μή υιο­θε­τεί την καταγ­γε­λία.. η Δικαιο­σύ­νη την θεω­ρεί άνευ ουσί­ας και τη βάζει στο αρχείο… χρη­μα­τί­ζε­ται και το ΠΟΤΑΜΙ λένε… η Δικαιο­σύ­νη δεν παρεμβαίνει…
…το ΚΚΕ για­τί δεν συμ­με­τέ­χει ενερ­γά σ’ όλη αυτή την ιστο­ρία??? Δεν ενδια­φέ­ρε­ται για τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα(???)… (τη παρα­πέ­μπει κι αυτή στο σοσιαλισμό)

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο