Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Όλα τα ‘χει ο μπαξές για τους επιχειρηματικούς ομίλους…

◾  Σειρά από νέες «εμβληματικές» παρεμβάσεις με εξειδικεύσεις στοχευμένες στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και βέβαια για την προσέλκυση ικανής μάζας νέων κερδοφόρων επενδύσεων περιέχουν οι διατάξεις του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρώτη επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι συγκεκριμένες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις δίνουν «ενθαρρυντικά αποτελέσματα». Και επιβεβαιώνοντας ότι τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα είναι το λίπασμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η ΤτΕ εκτιμά ότι «η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5% και των επενδύσεων κατά 10% την επόμενη δεκαετία».

Να σημειωθεί ότι στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο περιέχονται και οι διατάξεις που αφορούν τους άξονες κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Αυτό με τη σειρά του έρχεται να «κουμπώσει» με το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), δηλαδή με τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σε συνδυασμό βέβαια και με τα κονδύλια του ΠΔΕ μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Μεταξύ άλλων, το ΕΠΑ θα έχει 5ετή περίοδο αναφοράς, ενώ για κάθε προγραμματική περίοδο – η πρώτη θα ξεκινήσει το 2021 – θα καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής, «στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις» κ.ά., εξασφαλίζοντας πακτωλό εκατομμυρίων ευρώ στους ομίλους.

Ανάπτυξη LAMDA Development Ελληνικό

Την ίδια ώρα, το πολυνομοσχέδιο εμπλουτίστηκε (μετά τη «δημόσια διαβούλευση») και με νέες διατάξεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.

Μεταξύ αυτών:

 • Η αδειοδότηση εταιρειών του διαδικτυακού τζόγου και συγκεκριμένα για το «διαδικτυακό στοίχημα» και για «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» (τύπου καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του), με το αντίτιμο για τη χορήγηση αδειών να ορίζεται στα 3 εκατ. και 2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
 • Στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων του «αναπτυξιακού» νόμου θα εντάσσονται «επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες καθώς και σε δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών».
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών «επενδυτές» προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια παρόχου επίγειας τηλεοπτικής εκπομπής, παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών – τηλεοπτικών υπηρεσιών, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.
 • Τα παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα θα ισχύουν και για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν έδρα τους εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και μεταφέρονται εντός των περιοχών αυτών.

ℹ️ ◾ Οι «επενδυτές» θα ελέγχουν τον εαυτό τους…

Βασικό στοιχείο του νέου «αναπτυξιακού» νόμου, που έρχεται να χτίσει πάνω στα «έργα και τις ημέρες» της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας «χωρίς περιορισμό», με αδειοδοτήσεις – εξπρές και με επιπλέον άρση διοικητικών και άλλων «χρονοβόρων» εμποδίων για κάθε είδους επενδύσεις, ώστε να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας.Ανάπτυξη LAMDA Development Ελληνικό

Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε σχετική διάταξη, «κάθε φορέας μπορεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση», ενώ, επιπλέον, για «στρατηγικές» μεγάλου μεγέθους επενδύσεις θα «επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

 • Απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Μάλιστα, ο γενικός κανόνας είναι πρώτα να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και να διενεργείται εκ των υστέρων ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στόχος, όπως λένε, είναι η αποφυγή χρονοτριβής και άσκοπων καθυστερήσεων και η μείωση των διοικητικών βαρών ώστε να ενισχυθεί η «αναπτυξιακή προοπτική». Επιπλέον, ο αυξημένος συντελεστής δόμησης (0,6) που μέχρι σήμερα αφορούσε τις λεγόμενες «στρατηγικές επενδύσεις» στον τομέα της βιομηχανίας επεκτείνεται σε βιομηχανίες που επενδύουν 30 εκατ. ευρώ και δημιουργούν 75 νέες θέσεις εργασίας.
 • Βιομηχανικές δραστηριότητες. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ξεκινά με μια απλή «γνωστοποίηση» προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ βέβαια δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για επιχειρήσεις που «εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου».
 • «Fast track» διαδικασία για την άρση αρχαιολογικών «εμποδίων», σε περιπτώσεις Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, «σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής,ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία». Αυτή, με τη σειρά της, «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών», θα υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών. Μάλιστα, σε περίπτωση «καθυστέρησης», η αρμοδιότητα περιέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού, που έχει διορία 30 ημερών. Παραπέρα, σε περίπτωση νέας «καθυστέρησης», ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση, που επιβάλλεται από την επόμενη κιόλας μέρα μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας των 90 ημερών!
 • Η ανάθεση σε τρίτους (τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις) της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του «αναπτυξιακού» νόμου, όπως και του ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων. Τα ιδιωτικά γραφεία αξιολόγησης μπορούν να πιστοποιούν την υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου στη συνέχεια να καταβληθεί η κρατική ενίσχυση που προβλέπεται στον «αναπτυξιακό» νόμο, πριν δηλαδή από την ολοκλήρωση της «επένδυσης». Μάλιστα, η συγκεκριμένη διαδικασία υπόκειται μόνο σε «δειγματοληπτικούς ελέγχους» από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, στη διαδικασία πιστοποίησης από ιδιώτες μπορούν να μπουν και επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον «αναπτυξιακό» νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια παραμένει σε ισχύ.
 • Για τις λεγόμενες «στρατηγικές επενδύσεις», ρητά αναφέρεται πως «επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος», και μάλιστα η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση του αιτήματος γίνονται με «ευθύνη του φορέα της επένδυσης», δηλαδή από τον επενδυτή (!), για να εγκριθεί στη συνέχεια από αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Επιπλέον, υπάρχει και πρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα, καθώς ρητά διευκρινίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικού χαρακτήρα «εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων νόμων που προβλέπουν αυστηρότερα κριτήρια».

 • «Ενιαία ρύθμιση» για τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς.

ℹ️ ◾ Χωροταξικός σχεδιασμός στις προδιαγραφές των ομίλων

Επιπλέον στοιχείο που ξεχωρίζει στο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι η προσπάθεια για διεύρυνση επιχειρηματικών πεδίων μέσα από τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

 • Η κατάργηση της «απαρχαιωμένης κατηγορίας» «μεσαίας όχλησης», ιδίως για βιοτεχνικές και εμπορικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
 • Διπλασιάζεται ο συντελεστής δόμησης για «στρατηγικές επενδύσεις». Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα.
 • Καθιερώνεται «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας», όπου μπορεί να εγκατασταθεί μια επιχείρηση μεγάλου μεγέθους, σε έκταση τουλάχιστον 150 στρεμμάτων για δραστηριότητες «υψηλής όχλησης» και 100 στρεμμάτων για «μέσης όχλησης».

Γενικότερα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα προβλέπονται ευκολότερες διαδικασίες και κίνητρα για εγκατάσταση επιχειρήσεων, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ του φορέα διαχείρισης πάρκου και εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση διαφορών. Για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων θεσμοθετούνται χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης, έτσι ώστε να χρειάζονται χαλαρή περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ℹ️ ◾ «Επιτελικό κράτος»

Την ίδια ώρα, το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» εμπλουτίζεται με δομές και εργαλεία στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων με στόχο την άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται:

Επιτελικό κράτος Βασίλης Παπαγεωργίου

Σκίτσο του Βασίλη Παπαγεωργίου

 • Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. Αφορά την πρόσβαση σε «γεωχωρικά δεδομένα» και ιδιαίτερα σε πληροφορίες, όπως οι όροι δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, δάση, ζώνες αιγιαλού, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές Natura κ.ά., πληροφορίες που είναι απαραίτητες για ενδιαφερόμενους «επενδυτές». Μάλιστα, οι φορείς του Δημοσίου σε διάστημα 6 μηνών μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου υποχρεώνονται να παραχωρήσουν τα σχετικά στοιχεία της αρμοδιότητάς τους. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, «σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή», προκειμένου βέβαια να παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση σε επενδυτές. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του δημόσιου τομέα.
 • Κυρώσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων της υπηρεσίας αν δεν ανταποκρίνονται άμεσα στις προσταγές των «επενδυτών», δηλαδή σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών για τις επενδύσεις. Μάλιστα, η κατώτατη πειθαρχική ποινή που προβλέπεται, είναι η προσωρινή παύση τριών μηνών.
 • «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών», με στόχο την «υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας». Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται «κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών» για τις ισχυρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως η τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών.
 • Επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Επίσης, από το Γενάρη του 2021 υποχρεωτικά πλέον οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλες οι επιδόσεις των αποφάσεων.