Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει…

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Πάνος Σιώ­ρας //

Οι προϊ­στο­ρι­κοί άνθρω­ποι των σπη­λαί­ων ανα­κά­λυ­ψαν τη φωτιά και τον τρο­χό , για­τί πίστευαν ότι ” όποιος δεν προ­σαρ­μό­ζε­ται, πεθαί­νει” κι έτσι πήγαν μπροστά.

Σήμε­ρα που υπάρ­χει πετρέ­λαιο, φυσι­κό αέριο, λιγνί­της κ.λπ. κάποιοι που μοί­ρα­ζαν τσου­βά­λια με λεφτά στα Μέσα Απο­βλά­κω­σης μας λένε “ θα πει­νά­σε­τε και θα κρυώ­σε­τε όπως το 1942”.

Αυτοί έχουν ήδη γεμί­σει τους καυ­στή­ρες των σπι­τιών τους και τα ψυγεία τους με τρό­φι­μα ως αλλο­τι­νοί μαυραγορίτες.

Οι ψηφο­φό­ροι τους όμως τι θα κάνουν; Θα που­λή­σουν τα τιμαλ­φή τους για ένα τενε­κέ πετρέ­λαιο όπως στην Κατοχή;

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο