Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στο «Nomadland» της Κλόι Ζάο

Το Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας κέρ­δι­σε η ται­νία «Nomadland» της Κλόι Ζάο.

Η 39χρονη Κινέ­ζα σκη­νο­θέ­τις δήλω­σε: «Εκ μέρους των παρα­γω­γών μου, ευχα­ρι­στού­με την Ακα­δη­μία και τους συνυ­πο­ψή­φιους μας και όσους μας βοή­θη­σαν για να γίνει αυτή η ται­νία, τη συγ­γρα­φέα του βιβλί­ου στο οποίο βασι­στή­κα­με, όλους όσους έπαι­ξαν, όσους βρή­κα­με στο δρό­μο και μας δίδα­ξαν τι σημαί­νει πραγ­μα­τι­κή καλοσύνη».

Μια ανα­τρο­πή στη φετι­νή τελε­τή ήταν πως το συγκε­κρι­μέ­νο βρα­βείο δεν ανα­κοι­νώ­θη­κε τελευ­ταίο – όπως συμ­βαί­νει πάντα στην ιστο­ρία του θεσμού – αλλά πριν από την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων Α’ Γυναι­κεί­ου και Α΄ Ανδρι­κού Ρόλου.

Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στο «Another Round» του Τ. Βίντερμπεργκ

Το Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Διε­θνούς Ται­νί­ας κέρ­δι­σε η ται­νία «Another Round» («Άσπρο Πάτο») του Τόμας Βίντερ­μπεργκ (Δανία).

Σε ένα συγκι­νη­σια­κά φορ­τι­σμέ­νο λόγο, ο Τόμας Βίντερ­μπεργκ ευχα­ρί­στη­σε την Ακα­δη­μία και αφιέ­ρω­σε το βρα­βείο στην κόρη του, την οποία έχα­σε πρό­σφα­τα σε δυστύ­χη­μα. 

Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου στον Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Το Όσκαρ Β’ Ανδρι­κού ρόλου δόθη­κε στον Ντά­νιελ Καλού­για για την ερμη­νεία του στην ται­νία «Judas and the Black Messiah» του Σάκα Κινγκ.

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο «My Octopus Teacher»

Το ντο­κι­μα­ντέρ «My Octopus Teacher» των Τζέιμς Ριντ και Πίπα Έρλιτς, που αφη­γεί­ται την ασυ­νή­θι­στη φιλία που ανα­πτύσ­σει ένας κινη­μα­το­γρα­φι­στής μ’ ένα χτα­πό­δι σ’ ένα υπο­θα­λάσ­σιο δάσος της Νότιας Αφρι­κής, κέρ­δι­σε το Όσκαρ Καλύ­τε­ρου Ντοκιμαντέρ.

Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου στην Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari» του Λι Αϊζακ Τσανγκ

Η 74χρονη Γιουν Γιου-τζουνγκ (Youn Yuh-jung) από τη Νότια Κορέα κέρ­δι­σε Όσκαρ Β’ Γυναι­κεί­ου ρόλου για την ερμη­νεία της στο «Minari» του Λι Άιζακ Τσανγκ, μετά την κυριαρ­χία της στα SAG, το Νational Board of Review, το βρα­βείο των κρι­τι­κών της Νέας Υόρ­κης, τα BAFTA και τα βρα­βεία 45 ακό­μα κρι­τι­κών ενώσεων.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ηθο­ποιό από την Ν. Κορέα που κατα­κτά Όσκαρ ερμηνείας.

Το βρα­βείο της απέ­νει­με ο Μπραντ Πιτ.

Όσκαρ Α’ Αντρικού ρόλου στον Άντονι Χόπκινς και Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ

Το Όσκαρ Α’ Αντρι­κού ρόλου κέρ­δι­σε ο Άντο­νι Χόπ­κινς για την ερμη­νεία του στον «Πατέ­ρα» του Φλό­ριαν Ζέλερ.

Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο βρα­βείο Όσκαρ που κερ­δί­ζει ο 84χρονος ηθο­ποιός, τριά­ντα χρό­νια μετά την «Σιω­πή των Αμνών».

Το Όσκαρ Α’ Γυναι­κεί­ου ρόλου δόθη­κε στην Φράν­σις ΜακΝτόρ­μαντ για την ται­νία «Nomadland» της Κλόι Ζάο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο