Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν ο Μοχάμεντ Άλι συνάντησε τον Φιντέλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Δυο θρύ­λοι, πρω­τα­θλη­τές μονα­δι­κοί στο είδος τους, στην πυγ­μα­χία και στην επα­νά­στα­ση συνα­ντιού­νται για τελευ­ταία φορά το 2010. Ο Άλι κατα­πο­νη­μέ­νος από την αρρώ­στια του Πάρ­κιν­σον αλλά χαρού­με­νος που συνα­ντά τον φίλο του για μιά ακό­μη φορά και ο Φιντέλ μέσα στα κέφια. Θα «φύγουν» και οι δυο την ίδια χρο­νιά το 2016 με δια­φο­ρά λίγων μηνών ο Άλι 74 μόνον χρο­νών και ο Φιντέλ 90.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο