Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Όταν το αστικό καθεστώς έπαιρνε τα μέτρα του… «…αποσταλή ημιν, ως οίον τε τάχιστα , ικανή δύναμις οπλιτική…»

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώσ

Παρά το τρομοκρατικό όργιο που εξαπολύθηκε μετά τη Βάρκιζα σε ολόκληρη τη χώρα το λαϊκό κίνημα δεν λύγισε αλλά συνέχισε τους μαζικούς τους αγώνες, ενώ παράλληλα αρχίζουν στα βουνά (στην περίπτωση μας στο Βέρμιο) να εμφανίζονται ομάδες καταδιωκόμενων αγωνιστών. Το αστικό καθεστώς με την βοήθεια του Εγγλέζικου ιμπεριαλισμού προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιουργείται, ενισχύοντας τις δυνάμεις καταστολής.

Χαρακτηριστική είναι η «ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» (Θεσσαλονίκη 14/1/1946 –βρίσκεται στα ΓΑΚ) επιστολή προς το «Αρχηγείον Βασιλικής Χωροφυλακής/ Τμήμα Ασφαλείας/Αθήνα με τίτλο: «Περί καταστάσεως της Δημοσίας Ασφαλείας και της ανάγκης αποστολής ενισχύσεων»

documento

«Η ΕΛΛΗΝΘΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω υμίν ότι εσχάτως διεταράχθη σοβαρώς η δημόσια ασφάλεια εν τη περιφερεία της Διοικήσεως Χωροφυλακής Βερροίας ,ιδία δε εν τη Επαρχία Ναούσης γεγονότα άτινα τυγχάνουν υμίν γνωστά.

(σ.σ Να σημειώσουμε ότι στις 15/11/46 δυνάμεις της Χωροφυλακής και Εθνοφυλακής κυκλώνουν της Νάουσας και συλλαμβάνουν 400 πολίτες. Είχαν προηγηθεί στις 9/12/1945 εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Βέριο. Επίσης στις 16/1/1946 πραγματοποιείται πανεργατική απεργία στη Βέροια, εξαιτίας του κλίματος τρομοκρατίας που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες με μπλόκα σε συνοικίες, συλλήψεις ΕΑΜιτων κ.α)

Η ασφάλεια ήτις επικρατεί σχετικώς εις τας περιφερείας των λοιπών υπ’ εμέ Διοικήσεων Χωρ/κης δεν πρέπει ουδόλως να καθησυχάζη τας Προϊσταμένας ημών υπηρεσίας καθ’ όσον τα τελευταία γεγονότα, εν τη επαρχία Ναούσης ιδία, μοιραίως θα επιδράσωσι και εί των λοιπών περιφερειών, κυρίως δε επί των μετά γειτνιαζουσών τοιούτων, λογω αποθρανσύσεως των κακοποιών και τωντελευταίων εισλθουσών τρομοκρατικών ομάδων εκ Γιουγκοσλαυϊας, ως περί τούτου ανέφερον υμίν, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την έλλειψιν δυνάμεως.

Κατόπιν τούτων οι νομιμόφρονες πολίται της υπαίθρου παρουσιάζονται καθ’ εκάστην ενώπιον των οικείων Διοικητών Χωρ/κης και ζητούσιν απεγνωσμένως την παρουσίαν δυνάμεως Χωροφυλακής.

Ως γνωστόν και υμίν τυγχάνει η Ανωτέρα Δ/σις στερείται παντελώς δυνάμεως, ου μόνον προς συγκρότησιν μεταβατικών αποσπασμάτων αλλά και προς επάνδρωσιν των λοιπών μη επανδρωθεισών εισέτι υπηρεσιών της.

Εξ’ άλλου οι κηρυχθείσαι απανταχού απεργίαι και αι προσπάθειαι, αίτινες καταβάλονται εκ μέρους των αναρχικών προς δημιουργίαν ταραχών, δε δύνανται να αντιμετωπισθώσιν αποτελεσματικών δια της υπαρχούσης ελαχίστης κατά τόπους δυνάμεως.

Παρακαλώ όθεν όπως εν τη ευαρεσκεία σας ενεργήσητε αρμοδίως και αποσταλή ημιν, ως οίον τε τάχιστα , ικανή δύναμις οπλιτική έστω και εξ’ ημιτελώς εκπαιδευθέντων ανδρών αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε τοποθετηθώσιν οι αιτηθέντες Α/ξ/κοι και Ανθ/σται, πριν ή σημειωθώσι και εις τας περιφρείας των λοιπών υπ’ εμέ Δ/σεων Χωρ/κης παρόμοια λυπηρά γεγονότα, άτινα μειούσιν το γόητρον της Χωρ/κης και κλονίζουσι το ηθικόν των νομιμοφρόνων κατοίκων της υπαίθρου.

Τας επι του αντικειμένου τούτου ενεργείας και διαταγάς υμών, παρακαλώ όπως ευαρεστηθήτε και μοι γνωρίσητε προς ενημέρωσίν μας»

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.