Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όταν ψηφίζεις και δεν ξέρεις τι θα σου βγει…

Τις τελευ­ταί­ες δύο ημέ­ρες, δύο πρώ­ην βου­λευ­τές του ΜέΡΑ25 ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι προ­σχω­ρούν στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε προη­γη­θεί ήδη η μετα­κό­μι­ση της πρώ­ην βου­λευ­τή του ΜέΡΑ25 Α. Αδά­μου στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Οι ψηφο­φό­ροι τις εξέ­λε­ξαν ως εκπρο­σώ­πους ενός κόμ­μα­τος και τελι­κά οι ίδιες εντά­χτη­καν σε ένα άλλο κόμμα!

Κάπως έτσι επι­βε­βαιώ­θη­κε για άλλη μία φορά ότι η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ, ούτε μεταλ­λάσ­σε­ται σε κάτι άλλο, ούτε βγαί­νει στο παζά­ρι για υπουρ­γι­κές καρέ­κλες σε σενά­ρια προ­ο­δευ­τι­κών συγκυ­βερ­νή­σε­ων με προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη πορεία σε βάρος του λαού.

Άρα: Ψηφί­ζεις ΚΚΕ, μένει ΚΚΕ!

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο