Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Όχι γιατί να σας πω;»: Η Ελένη Χρονοπούλου του ΠΑΣΟΚ για τις… αυξήσεις φόρων (LubenTV — VIDEO)

Η υπο­ψή­φια βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΠΑΣΟΚ Ελέ­νη Χρο­νο­πού­λου όταν καλεί­ται να απα­ντή­σει ποιοί θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν αυξή­σεις φόρων… Απολαύστε!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο