Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα: «Απεργοσπάστες» έγραψαν στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (VIDEO)

«Απερ­γο­σπά­στες» έγρα­ψαν οι απερ­γοί δια­δη­λω­τές στα γρα­φεία του προ­έ­δρου και του γενι­κού γραμ­μα­τέα του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσ­σα­λο­νί­κης για να κατα­δεί­ξουν τον υπο­νο­μευ­τι­κό ρόλο της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ που με όλες τις δυνά­μεις τους έβα­ζαν εμπό­δια στην απεργία.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο