Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Δείτε στιγμιότυπα από τη 2η μέρα — Επισκεφθείτε τους χώρους με την κάμερα του «902.gr»

🚩 Σε αναμονή της μεγάλης πολιτικής συγκέντρωσης στις 20:30 με ομιλητή το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα ‑χαιρετισμό θα απευθύνει ο Νίκος Αμπατιέλος

 

📍 Στο μετα­ξύ το portal «902.gr» και η κάμε­ρα του 🎈 σας ξενα­γεί στους χώρους του  Φεστι­βάλ στο Πάρ­κο «Τρί­τση».
📍 Επι­σκε­φθεί­τε και δεί­τε 🎤 στιγ­μιό­τυ­πα από τις δρα­στη­ριό­τη­τες και τις εκθέ­σεις που έχουν στη­θεί και παρου­σιά­ζουν μεγά­λο ενδια­φέ­ρουν για τους χιλιά­δες επι­σκέ­πτες του 📌

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο