Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκοτώθηκε ο νεοναζί του τάγματος Αζόφ που μίλησε στην ελληνική Βουλή

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρία που μετέ­δω­σε σήμε­ρα το πρωί ο ΣΚΑΪ, ο νεο­να­ζί του Τάγ­μα­τος Αζόφ ονό­μα­τι Μιχα­ήλ που μίλη­σε στην ελλη­νι­κή Βου­λή, σκο­τώ­θη­κε σε μάχη κοντά στο Άζοφσταλ.

Ο νεο­να­ζί φέρε­ται να ήταν υπο­διοι­κη­τής του Τάγ­μα­τος Αζόφ στην Μαριού­πο­λη και από το 2014 και μετά πρω­το­στα­τού­σε σε επι­χεί­ρη­ση κατά ρωσόφωνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο