Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1 Σεπτεμβρίου 1939 ξεκινά ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Τα χαρά­μα­τα της 1ης Σεπτεμ­βρί­ου 1939, στις 4:45, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Πολω­νία. Αρχί­ζει ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλεμος.

Στο γεγο­νός αυτό ανα­φέ­ρε­ται το ποί­η­μα του Νικη­φό­ρου Βρετ­τά­κου «1–9‑1939»

Αρθρο του Αρη Καρ­ρέρ «Πώς φτά­σα­με στο Β Παγκό­σμιο Πόλεμο»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο