Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 6/9/2022: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 6/9/2022- Κλή­ρω­ση 2489:   τζακ ποτ κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2489ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ

Δεί­τε  την κλή­ρω­ση και τους τυχε­ρούς αριθμούς

 11    4    18   29    31

 και αριθ­μός τζό­κερ:  4

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο