Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

9 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα — Δίνουμε μαζικό παρών στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις

Την Κυρια­κή 18 Σεπτέμ­βρη, στις 5.30 μ.μ., στο Κερα­τσί­νι, στα 9 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από τους χρυ­σαυ­γί­τες, στο μνη­μείο του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού το αντι­φα­σι­στι­κό συλλαλητήριο.

Το Σάβ­βα­το 17 Σεπτέμ­βρη είναι η αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία στις 7 μ.μ. στον χώρο των Λιπα­σμά­των (Σιλό).

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο και στη συναυ­λία καλούν φορείς του εργα­τι­κού και νεο­λαι­ί­στι­κου κινήματος.

 

Αντα­πο­κρι­νό­μα­στε στο κάλεσμα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Είμα­στε σε επαγρύπνηση

για να μπούνε ακόμα πιο βαθιά στη φυλακή οι εγκληματίες της ναζιστικής οργάνωσης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο