Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 2/10/2022: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 2/10/2022- Κλή­ρω­ση 2500:  €600.000  μοί­ρα­ζε σήμε­ρα το ΤΖΟΚΕΡ Όμως κατά τη δια­λο­γή της 2500ης κλή­ρω­σης προ­έ­κυ­ψε τζακ ποτ

Δεί­τε  τους τυχε­ρούς αριθμούς

 24   44  39   30   5

 και αριθ­μός τζό­κερ:  10

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο