Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

2 Φεβρουαρίου 1943 Λήγει η μάχη του Στάλινγκραντ

Στις 2 Φεβρουα­ρί­ου 1943 λήγει η ηρω­ι­κή μάχη του Στά­λιν­γκραντ, που κρά­τη­σε 140 μέρες και έλη­ξε με τη συντρι­βή της 6ης Γερ­μα­νι­κής Στρατιάς.

«To 1943 στο Στά­λιν­γκραντ υπήρ­ξε μια στρο­φή στο Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Για τη Γερ­μα­νία, η μάχη του Στά­λιν­γκραντ ήταν η πιο βαριά ήττα της ιστο­ρί­ας της. Για τη Ρωσία, η πιο μεγά­λη από τις νίκες της… Κανέ­νας από τους συμ­μά­χους της Ρωσί­ας στο δεύ­τε­ρο πόλε­μο δεν μπο­ρεί να κολα­κευ­τεί για μια τέτοια νίκη» (Χ. Νταιρ, στρα­τη­γός της Βέμαχτ)

Η νίκη των Σοβιε­τι­κών στο Στά­λιν­γκραντ σημα­το­δό­τη­σε την αλλα­γή στο ρου του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και έγι­νε σύμ­βο­λο της ανω­τε­ρό­τη­τας του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος ένα­ντι του ιμπε­ρια­λι­σμού, καθώς και της γενι­κό­τε­ρης πάλης κατά του φασισμού.

Φώτης Αγγου­λές: Κι ύστε­ρα οι λαοί απο­κτή­σα­νε Στάλινγκραντ!

Το Στά­λιν­γκραντ θα τους πονά για πάντα

Ουρα­νός, ποί­η­μα για τη μάχη του Στάλινγκραντ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο