Αρχεία ανά μήνα: Φεβρουάριος, 2020

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τα αυξημένα κύματα προσφύγων δεν αντιμετωπίζονται με καταστολή, αλλά με ανυπακοή στα ευρωατλαντικά σχέδια

Σε σχό­λιό του για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο προ­σφυ­γι­κό, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Τα αυξη­μέ­να κύματα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικη γλώσσα από το ΑΠΕ: «Εισβολείς» οι πρόσφυγες και μετανάστες!!!!

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας οι επί­δο­ξοι «εισβο­λείς» παρέ­με­ναν στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά της συνο­ριο­γραμ­μής, εκτε­θει­μέ­νοι στην ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που…

Επικαιρότητα
Καστανιές Έβρου: Με εντολή Μητσοτάκη Δακρυγόνα, καταδρομείς, ΜΑΤ, drones για να μην περάσουν οι πρόσφυγες

Στο φόντο των εξε­λί­ξε­ων στο Ιντλίμπ και της αξιο­ποί­η­σης του Προ­σφυ­γι­κού από την Τουρ­κία ως «χαρ­τιού» για την ενερ­γό­τε­ρη στήριξη…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Για την ποιητική συλλογή του Αλέκου Χατζηκώστα: «Μακρινή Παρουσία» 

 Γρά­φει ο Σίμος Ανδρο­νί­δης // Διδά­κτο­ρας στο τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ Η πρώ­τη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα φέρει…