Αρχεία ανά μήνα: Φεβρουάριος, 2020

Επικαιρότητα
Θανάσης Παφίλης: Καθόλου τυχαία η έξοδος του “Oruc Reis” — Eίμαστε δύσπιστοι πολύ στις εξηγήσεις που δίνονται για το γεγονός

«Καθό­λου τυχαία δεν έγι­νε την ημέ­ρα επε­τεί­ου των Ιμί­ων, χθες, η έξο­δος του “Oruc Reis” και είμα­στε δύσπι­στοι πολύ στις…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μονογραφία για τον εραστή της θεατρικής Τέχνης, Αιμίλιο Κομβόπουλο

Θανά­σης Καρα­γιάν­νης, Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος, Ρωμιός Ερα­σι­τέ­χνης Ηθο­ποιός και Σκη­νο­θέ­της, εκδό­σεις Τσου­κά­του, Αθή­να 2019, σελί­δες 110 Ο γνω­στός ερευ­νη­τής ποι­κί­λων πλευρών…

Επικαιρότητα
Ελεύθερη είσοδος αύριο Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στα μουσεία όλης της Ελλάδας

Ελεύ­θε­ρη είσο­δος στους οργα­νω­μέ­νους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, τους ιστο­ρι­κούς τόπους, τα μνη­μεία και τα μου­σεία τα οποία ανή­κουν στο ελλη­νι­κό Δημόσιο…