Αρχεία ανά μήνα: Δεκέμβριος, 2021

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης»: Όχι στην παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας σε ιδιώτες και πάρκινγκ

Την παρά­τα­ση της παρα­χώ­ρη­σης της πλα­τεί­ας Ελευ­θε­ρί­ας για ελεγ­χό­με­νη στάθ­μευ­ση σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία απο­φά­σι­σε η διοί­κη­ση Ζέρ­βα στον Δήμο Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Σε ύψη που τρομάζουν για μια ακόμα ημέρα ο αριθμός των κρουσμάτων

Η υπερ-μετα­δο­τι­κή μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον καλ­πά­ζει και  αυξά­νει εκθε­τι­κά τις λοι­μώ­ξεις. Για ακό­μη μία ημέ­ρα ο αριθ­μός των κρου­σμά­των εκτο­ξεύ­τη­κε σε…

Πολιτική
Θ. Πλεύρης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους 50+ και νέους περιορισμούς στους ανεμβολίαστους

Tο πλαί­σιο της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας που υπάρ­χει ως προς τους εμβο­λια­σμούς, καθώς επί­σης και ο χρό­νος που θα ισχύ­ουν τα πιστοποιητικά…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Τραγικά τα αδιέξοδα από την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία

Παρά τις προ­βλέ­ψεις για ρεκόρ κρου­σμά­των, τους δεκά­δες δια­σω­λη­νω­μέ­νους εκτός ΜΕΘ και την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στα νοσοκομεία,…