Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροσκαφών σε αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας (BINTEO)

Δύο αερο­σκά­φη συγκρού­στη­καν στον αέρα, χθες Σάβ­βα­το, στη διάρ­κεια αερο­πο­ρι­κής επί­δει­ξης με μοντέ­λα του Δευ­τέ­ρου Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου στο Ντά­λας του Τέξας.

Ένα βομ­βαρ­δι­στι­κό Boeing B‑17 Flying Fortress και ένα μαχη­τι­κό Bell P‑63 Kingcobra συγκρού­στη­καν υπό αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες ενώ συμ­με­τεί­χαν στην επί­δει­ξη «Wings Over Dallas Airshow», ανα­κοί­νω­σε η Ομο­σπον­δια­κή Υπη­ρε­σία Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ (FAA), συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι παρα­μέ­νει άγνω­στος ο αριθ­μός των επι­βαι­νό­ντων στα δύο αεροσκάφη.

Βίντεο που δημο­σιεύ­τη­καν σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κατα­γρά­φουν τη στιγ­μή που τα δύο αερο­σκά­φη συγκρού­στη­καν, προ­τού συντρι­βούν στο έδα­φος και τυλι­χτούν στις φλόγες.

Τόσο η FAA όσο και η Εθνι­κή Επι­τρο­πή Ασφά­λειας των Μετα­φο­ρών (NTSB) διέ­τα­ξαν έρευ­να για τα αίτια της σύγκρου­σης των δύο αερο­σκα­φών και τα μέτρα ασφα­λεί­ας στην επίδειξη.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο