Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

24ωρη απεργία αύριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-Χειρόφρενο σε λεωφορεία τρόλεϊ, τραμ και μετρό

Στην αυρια­νή 24ωρη απερ­γία που προ­κή­ρυ­ξε το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, ενό­ψει της ψήφι­σης του σχε­δί­ου νόμου για τις ΔΕΚΟ στη Βου­λή. Συγκε­κρι­μέ­να, αύριο Τετάρ­τη δεν θα κυκλο­φο­ρή­σουν από την έναρ­ξη της βάρ­διας έως την λήξη της λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ, ενώ δε θα λει­τουρ­γή­σουν το τραμ και το μετρό ( γραμ­μές 1,2&3). Παράλ­λη­λα, οι εργα­ζό­με­νοι προ­γραμ­μα­τί­ζουν συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών στις 12 το μεσημέρι.

Σημειώ­νε­ται, ότι ανοι­κτό παρα­μέ­νει το ενδε­χό­με­νο δικα­στι­κών προ­σφυ­γών κατά των απερ­για­κών κινητοποιήσεων.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο