26 Μαΐου 1979: Αρχίζει η γενική επίθεση των Σαντινίστας

26 Μάη 1979: Γενι­κή επί­θε­ση των ανταρ­τών Σαντι­νί­στας ενα­ντί­ον του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος Σομό­ζα στη Νικα­ρά­γουα. Μαί­νο­νται οι μάχες σε διά­φο­ρα σημεία της χώρας, ενώ ο δικτά­το­ρας κατη­γο­ρεί την Κού­βα, τη Βενε­ζου­έ­λα, τον Πανα­μά και την Κόστα Ρίκα ότι ενι­σχύ­ουν τους αντάρ­τες. Η επί­θε­ση αυτή ήταν και η τελι­κή, αφού, μετά από σει­ρά νικών των Σαντι­νί­στας, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 26 Μαΐ­ου 1979: Αρχί­ζει η γενι­κή επί­θε­ση των Σαντι­νί­στας.