Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Η φύση αντιστέκεται…

«Όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει ο νους μας ειν’ αληταριό κι όλο θα δραπετεύει…»

«Όσες κι αν χτί­ζουν φυλα­κές κι αν ο κλοιός στε­νεύ­ει
ο νους μας ειν’ αλη­τα­ριό κι όλο θα δραπετεύει…»

Τι χρώ­μα­τα θα είχαν οι παι­δι­κές ζωγρα­φιές αν δεν υπήρ­χε η αρκού­δα, το δελ­φί­νι, το λιο­ντά­ρι, η φώκια, ακό­μα και… ο  κακός λύκος; Ζωή σε μια φύση χωρίς ζώα είναι τόσο ανθε­κτι­κή όσο και μια αλυ­σί­δα με σπα­σμέ­νους κρίκους.

Η φύση αντι­στέ­κε­ται στην αδη­φά­γα μανία του σύγ­χρο­νου ανθρώ­που για κέρ­δος. Η αγά­πη για τα ζώα και τη φύση δεν συν­δέ­ε­ται απα­ραί­τη­τα με «ημέ­ρες» και δεν μπο­ρεί να εξα­ντλεί­ται σε αγα­θο­ερ­γί­ες· είναι αγά­πη για την ίδια τη ζωή, που ο καθέ­νας οφεί­λει να την υπε­ρα­σπί­ζε­ται και να προ­σπα­θεί να την κάνει καλύτερη.

(Η φωτο­γρα­φία λίγο παλαιό­τε­ρη, κάπου κοντά στο Μέτσοβο…)

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο