Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» — Σήμερα στις 20.30 η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση- Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

📍 Μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα Σάβ­βα­το 21 Σεπτέμ­βρη, στις 20.30, στις κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ίλιον📌.

  • Θα μιλή­σει ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • Χαι­ρε­τι­σμό θα απευ­θύ­νει ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ.

 

Ριζος Σ_Κ 21-22 Sep 19

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο