Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Συνάντηση του Δ. Κουτσούμπα με τη Μάγδα Φύσσα

Εγκάρ­δια συνά­ντη­ση με την Μάγδα Φύσ­σα είχε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο περί­πτε­ρο του Συλ­λό­γου Πολι­τι­σμού «Παύ­λος Κillah P. Φύσσας».

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας αγό­ρα­σε μπλου­ζά­κι του Συλ­λό­γου, ενώ η Μάγδα Φύσ­σα του πρό­σφε­ρε την έκδο­ση «Όρθιος σε δημό­σια θέα», ευχα­ρι­στώ­ντας το ΚΚΕ για τη στή­ρι­ξη στον αγώ­να τους.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο