Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Αφιέρωμα στο διεθνιστικό — αντιπολεμικό τραγούδι 

Αφιέ­ρω­μα στο διε­θνι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό τρα­γού­δι στην Κεντρι­κή σκη­νή του 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στο πάρ­κο «Αντ. Τρίτσης».

Μου­σι­κή επι­μέ­λεια — ενορ­χή­στρω­ση: Θύμιος Παπα­δό­που­λος. Επι­μέ­λεια κει­μέ­νων — αφή­γη­ση: Διο­νύ­σης Τσα­κνής. Βίντεο: Σήφης Στάμου.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο