Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»: Η ΚΝΕ παρέδωσε πεντακάθαρο το Πάρκο «Αντ. Τρίτσης» (ΦΩΤΟ)

Δύο μέρες μετά την ολο­κλή­ρω­ση του 49ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή», το οποίο σημα­δεύ­τη­κε από τη συγκλο­νι­στι­κή συμ­με­το­χή του κόσμου, το Πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης» παρα­δό­θη­κε σήμε­ρα πεντα­κά­θα­ρο για τον λαό των δυτι­κών προ­α­στί­ων της Αθήνας.

Άλλω­στε, ο σεβα­σμός στο πάρ­κο και ο καθα­ρι­σμός του είναι στοι­χείο που συνο­δεύ­ει το Φεστι­βάλ όλα τα χρό­νια που διε­ξά­γε­ται στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο