Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: 100άδες χιλιάδες ζουν την ιστορία και δένονται με το μέλλον του και τώρα… 50 χρόνια Φεστιβάλ

Η 3η μέρα του Φεστι­βάλ σημα­δεύ­τη­κε από την μεγα­λειώ­δη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο χώρο του 49ου Φεστι­βάλ. Στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­ναν χαι­ρε­τι­σμό ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ και ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής. Την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

Δ. Κου­τσού­μπας: Η διέ­ξο­δος και η ελπί­δα υπάρ­χει στο δρό­μο του λαού που σώζει τον λαό με το ΚΚΕ μπρο­στά, για τον σοσιαλισμό

Γ. Πρω­τού­λης: Τα κόκ­κι­να γαρί­φα­λα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» να ανθί­σουν στους Δήμους και τις Περι­φέ­ρειες όλης της χώρας

Το Φεστι­βάλ από νωρίς σε κάθε του άκρη γεμά­το με κόσμο, από όλη την Αττι­κή, με την νεο­λαία να δίνει το δικό της ξεχω­ρι­στό, μαχη­τι­κό στίγ­μα. Οι τρι­ή­με­ρες εκδη­λώ­σεις του φεστι­βάλ απο­τέ­λε­σαν ένα μεγά­λο λαϊ­κό ποτά­μι αλλη­λεγ­γύ­ης και διεκ­δί­κη­σης με ένα εκκω­φα­ντι­κό μήνυ­μα: Με το ΚΚΕ για τις ανά­γκες μας!

Ένα κατά­με­στο πάρ­κο «Τρί­τση» όπως δεν το έχου­με ξανα­δεί – Το αδια­χώ­ρη­το παντού! (ΦΩΤΟ)

Οι συναυ­λί­ες, τα δρώ­με­να και οι εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ, τα αφιε­ρώ­μα­τα και οι δρα­στη­ριό­τη­τες στα στέ­κια του έδω­σαν μία βαθιά ανά­σα ψυχα­γω­γί­ας μέσα στη μαυ­ρί­λα, μία μεγά­λη ανά­τα­ση για τις μάχες που έχου­με μπρο­στά μας, με πρώ­το σταθ­μό τις Περι­φε­ρεια­κές και Δημο­τι­κές εκλο­γές στις 8 Οκτώ­βρη, για να δυνα­μώ­σει το αντί­πα­λο δέος με ψήφο στη «Λαϊ­κή Συσπείρωση»!

Περισσότερα εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο