Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Ξεχωριστά αναμνηστικά για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ

Όπως κάθε χρό­νο, (φέτος πιο ανα­βαθ­μι­σμέ­νο) τα ανα­μνη­στι­κά του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» περι­μέ­νουν τους επι­σκέ­πτες για να τα εξαντλήσουν!

Τα ανα­μνη­στι­κά αντι­κεί­με­να θα δια­τί­θε­νται σε διά­φο­ρα σημεία του Πάρ­κου για οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση της ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο