Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ” Σε εξέλιξη η συζήτηση στο Στέκι για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών _φωτο

«Εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του σώμα­τος και της σεξουα­λι­κό­τη­τας, ακραί­ες μορ­φές σήψης του συστή­μα­τος» είναι ο τίτλος της εκδή­λω­σης που γίνε­ται αυτή την ώρα στο Στέ­κι για την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναικών.

Ομι­λή­τρια είναι η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Ισο­τι­μία και τη Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναι­κών, βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

49o φεστιβάλ ΚΝΕ_ΟΔΗΓΗΤΗ
Ακολουθήστε τη ροή του 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο