Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

64χρονος στη Θεσσαλονίκη απείλησε και τραυμάτισε με μαχαίρι 11χρονη που την παρενοχλούσε σεξουαλικά

Ένας 64χρονος συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, επει­δή παρε­νό­χλη­σε σεξουα­λι­κά μία 11χρονη, ενώ στη συνέ­χεια την απεί­λη­σε και την τραυ­μά­τι­σε με μαχαί­ρι στο πόδι προ­κει­μέ­νου να μην απο­κα­λύ­ψει τίπο­τα στους γονείς της.
Πρό­κει­ται για υπή­κοο Βουλ­γα­ρί­ας, σε βάρος του οποί­ου σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για προ­σβο­λή γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας, επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη και απειλή.
Προη­γή­θη­κε σχε­τι­κή καταγ­γε­λία, η οποία ερευ­νή­θη­κε από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Κορ­δε­λιού — Ευό­σμου. Σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, ο 64χρονος φιλο­ξε­νεί τους γονείς της ανή­λι­κης στο σπί­τι του, στο Κορ­δε­λιό. Οι δε καταγ­γελ­λό­με­νες πρά­ξεις συνέ­βη­σαν κατά την απου­σία των γονιών.
Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε με την αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία στον εισαγ­γε­λέα ποι­νι­κής δίωξης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο