Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7ήμερο εκδηλώσεων για την 4η επέτειο του Αγώνα των Χαλυβουργών (30/10 – 6/11)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επι­τρο­πή Απο­λυ­μέ­νων Αγω­νι­στών Χαλυ­βουρ­γών Ασπρο­πύρ­γου σας καλεί στο 7ήμερο εκδη­λώ­σε­ων για την 4η επέ­τειο του Αγώ­να των Χαλυ­βουρ­γών, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Δημαρ­χείο Χαϊ­δα­ρί­ου (Λεωφ. Αθη­νών 181) από 30/10 έως 06/11/2015

Διορ­γά­νω­ση:
Επι­τρο­πή Απο­λυ­μέ­νων Αγω­νι­στών Χαλυ­βουρ­γών Ασπρο­πύρ­γου του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττικής
Υπό την αιγί­δα του Δήμου Χαϊδαρίου

xalyboyrgoi4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1η μέρα

Παρα­σκευή 30/10 και ώρα 7.00μ.μ.
Εγκαί­νια έκθε­σης φωτο­γρα­φί­ας* του Ελβε­τού Florian Aicher «Πώς βλέ­πω τον Σοσιαλισμό».

Συναυ­λία με το συγκρό­τη­μα Υπεραστικοί

2η μέρα

Σάβ­βα­το 31/10 και ώρα 7.00μ.μ.
Προ­βο­λή του ντο­κι­μα­ντέρ «NON OMNIS MORIAR» της Θεο­δο­σί­ας Γραμματικού.

*Διάρ­κεια έκθε­σης φωτο­γρα­φί­ας από 01/11 – 06/11/2015
Ώρες λει­τουρ­γί­ας 5μ.μ. – 9μ.μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο