Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοιχτή συζήτηση: “Oι Προκλήσεις της Μπολιβαριανής Επανάστασης” (30/9)

venezuela29

“Oι Προ­κλή­σεις της Μπο­λι­βα­ρια­νής Επανάστασης”

Ανοι­χτή Συζή­τη­ση με τον Hector Rodriquez, Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της Νεο­λαί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Βενεζουέλας

Παρα­σκευή 30/9/2016 στις 17:30

στην

Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενεζουέλας
Χάρη­τος 6 Κολωνάκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο