Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατζέρ Ιχτιάρ: «Κοίτα πίσω σου εργάτη»

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //

Άλλη μία δημιουρ­γία της Ατζέρ Ιχτιάρ στο Ατέ­χνως, για τους εργά­τες και για τους ανθρώ­πους που συμπα­ρα­στέ­κο­νται και δεν ξεχνούν να δίνουν τη στή­ρι­ξη τους σε όλες τις μάχες και τους αγώ­νες της εργα­τι­κής τάξης.

ΚΟΙΤΑ ΠΙΣΩ ΣΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Κοί­τα πίσω σου εργάτη
υπάρ­χουν άνθρωποι
πού σε αγαπούν
και ποτέ τους
δεν σε ξεχνούν!

Κοί­τα εργά­τη, κοίτα!
και ποτέ μην φοβηθείς
αλλιώς θα ξεριζωθείς!

Κοί­τα πίσω σου εργάτη
μπο­ρείς χωρίς αφεντικά
και κανέ­νας να σου κουνά
το δάχτυλο!
Κοί­τα εργά­τη, κοίτα
δεν είσαι υπηρέτης
κανε­νός Καπιταλιστή!

Κοί­τα εργά­τη, κοίτα
υπάρ­χεις για εμας
ενώ οι ιμπεριαλιστές
κομ­μα­τιά­ζουν την γή
προ­τού καλά εσύ
την δεις!

Κοί­τα πίσω σου εργάτη
υπάρ­χουν άνθρωποι
που δεν σε ΞΕΧΝΟΥΝ!!

 

(Η εικό­να είναι του Ζακ Ταρ­ντί κι απο­τε­λεί καρέ από το εικο­νο­γρα­φη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα για την Παρι­σι­νή Κομ­μού­να “Η κραυ­γή του λαού” εκδ. ΚΨΜ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο