Συντάκτης Αλέκος Χατζηκώστας

Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 9 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.

Ιστορία
«…Για να μπορέσουμε να σώσουμε το λαό από την μάστιγα της νοσηρώτητας που επιδράει στην όλη μας οικονομική κατάσταση…» (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Το ενδια­φέ­ρον των Εαμι­κών Αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ‑Ε.Α) κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής ήταν έντο­νο, χει­ρο­πια­στό και πολύπλευρο.…

Ιστορία
Η Γερμανική αποικιοκρατία στην Αφρική και η «αναγνώριση της Γενοκτονίας στη Ναμίμπια»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η σχε­τι­κή είδη­ση έκα­νε τον γύρο του κόσμου: «Η κυβέρ­νη­ση της Γερ­μα­νί­ας ανα­γνώ­ρι­σε σήμε­ρα, για πρώ­τη φορά, ότι η…

Ιστορία
25/4/1967: «Απαγορεύομεν: …Τας εν υπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των πέντε ατόμων…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Στις 26 Απρι­λί­ου 1967, στις εφη­με­ρί­δες (όσες κυκλο­φο­ρού­σαν ακό­μη) δημο­σιεύ­τη­κε «ΠΡΟΚΥΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» με ημερομηνία…